Fakkeltocht foto.jpg
Fakkeltocht 96 (c)beaborgers.jpg
 
PlaygroundCircles-15nov-11.jpg
 
PlaygroundCircles-15nov-22.jpg
 
PlaygroundCircles-15nov-19.jpg
 
IMG_2103_for_web.jpg
IMG_2120.JPG

Fakkeltocht voor Vrede

16.11.2018

Een 100-tal mensen kwamen opdagen om vrede en verdraagzaamheid een warm hart toe te dragen.

De toespraken bevestigden dat vrede en verdraagzaamheid van elke religie zijn.

De optocht naar het Engels kerkhof was rondom beklijvend.

Dank aan alle deelnemers en aan het team van Parcum, de Vredesbewegingen en Stad Leuven om van dit evenement een mooi en sereen moment te maken.

Klik hier voor meer informatie

Netwerkdag project Playground Circles

15.11.2018

Op donderdag 15 november 2018 ging het erfgoedproject Playground Circles van start in het Heilig Hartinstituut. De heraanleg van de beschermde speelplaats wordt gedurende een jaar de  plek voor een geanimeerd debat.

Het erfgoedproject brengt leerlingen van verschillende graden en richtingen samen met andere gebruikers en stakeholders op de campus, zoals bvb de bewoners van het plaatselijke Woon- en Zorgcentrum en de zusters. Ze krijgen uitleg van experten erfgoed, architectuur en ontwerp, inclusie enzovoort en debatteren rond een aantal stellingen.

In de loop van het jaar zetten de leerlingen dan actielijnen uit rond het thema. Dit alles moet uitmonden in een tweede grootschaliger event en een  gedragen visie voor de speelplaats.

Dit project is een initiatief van vzw Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee i.s.m. de secundaire school van het Heilig Hartinstituut met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Arenberg Festival: familiewandeling met doe- en zoektocht

Première op 20 en 21.10.2018

Heel wat wandelaars en zelfs het mooie weer waren van de partij.

Het wandelboekje met leuke opdrachten en weetjes werden door klein en groot gesmaakt!

Deze wandeling maakt voortaan deel uit van ons permanente wandelaanbod.

Klik hier voor meer informatie

Dank aan wandelclub WSP en KU[N]ST Leuven voor de fijne samenwerking!